״ שי שיווק מתנות ומוצרי פרסום עם עוד כמה חברים
טובים הורידה תרומה של שקי חולצות חדשים , כ 100 אוזניות סטראופוניות איכותיות ויומנים .
תרומה לבית הילדים פנימייה שנמצאת
בהרי ירושלים תאריך 26.11.17״